Mikä on Kierrätyksen ja lajittelun keskus Kieppi?

Kieppi on Metsäsairila Oy:n ja Uutta elämää Groupin yhteinen kierrätyksen ja lajittelun keskus. Upouusi Kiepin vastaanottopiste sijaitsee vihreän teollisuuden ja kiertotalouden keskuksessa Mikkelin EcoSairilassa, alueella pitkään toimineen Metsäsairilan lajittelu- ja kierrätyskeskuksen tontilla.

Miten Kieppi syntyi?

Kieppi syntyi ajatuksesta helpottaa kuntalaisten kierrättämistä. Metsäsairilan jäteaseman ja Mikkelin Toimintakeskuksen yhteistyön myötä kuntalaiset voivat nyt tuoda kierrätettävät tavarat ja jätteet samaan osoitteeseen Kieppiin. 

Kierrätyksen ja lajittelun keskus Kieppi sijaitsee EcoSarilassa. Uudistustyön takana on kehittämishanke EcoSairila - kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus, jossa keskitytään tavaroiden ja materiaalien kierrätys- ja uusiokäytön nostamiseen Mikkelin alueella kiertotalouden periaatteiden ja jätelain etusijajärjestyksen mukaisesti.

Jätelain etusijajärjestys tarkoittaa, että jätehuoltotoimijoiden pitää valmistella kaikki syntyvä jäte uudelleenkäyttöä varten ensisijaisesti kierrätettäväksi aineeksi. Mikäli se ei toteudu, toissijainen vaihtoehto on käyttää jätettä energiatuotannon raaka-aineena.

Kiepin toiminnan tavoite ja hyödyt

Kiepissä pyritään maksimoimaan tuotteiden ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kierto taloudesssa mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän. Kehitystyö kohdistuu koko toimitusketjuun tavaroiden ja raaka-aineiden hankinnasta vastaanottoon ja lajitteluun, kuljetuksiin ja varastointiin sekä tavaroiden ja materiaalijen myyntikonseptin kehittämiseen ja jakeluun.

Kiepin toiminnan myötä saadaan nykyistä enemmän tavaroita ja materiaaleja uudelleenkäyttöön sellaisenaan. Käyttökelpoisten tavaroiden käyttöikää jatketaan huolto- ja korjaustoimien avulla ja materiaalien ikää käyttämällä niitä uusiotuotteiden valmistuksessa.

EcoSairilassa etsitään materiaalivirroille uusia hyödyntämisen mahdollisuuksia, jotka

  • parantavat kierrätysastetta
  • pidentävät materiaalien elinkaarta
  • mahdollistavat uusiotuotteiden kehittämisen ja valmistamisen
  • luovat liiketaloudellista kannattavuutta alueen kierrätys- ja jätemateriaalien käsittelyyn

EcoSairilassa kulutuksen ja käytön jälkeen syntyvän jätteen raaka-aine- ja käyttöarvo säilyy mahdollistaen materiaalien uusiokäytön. Kiepin toiminta palvelee siten myös valmistavaa teollisuutta, joka saa tarkemmin ja puhtaammaksi lajiteltua kierrätysmateriaalia raaka-aineekseen uusiin tuotteisiin.

Teollisuuden hyötyjen lisäksi Kiepin tavoitteena on helpottaa kuluttajien ja pienyritysten kierrättämistä ja asioimista tarjoamalla asiakkaille neuvontaa ja yksi toimipiste, jonne voi viedä sekä uudelleenkäyttöön sopivat että käyttökelvottomat tavarat ja materiaalit. Taloudellisen hyödyn lisäksi on mahdollista saavuttaa myös huomattavia ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä.